In trang

Hướng dẫn đăng nhập, thay đổi thông tin cá nhân, nhập lịch báo giảng trong Website của trường
Cập nhật lúc : 11:39 30/08/2013

Hướng dẫn đăng nhập, thay đổi thông tin cá nhân, nhập lịch báo giảng trong website của trường

 

 

 

 

 

 

.Địa chỉ trang web của mới.

thcs-ttktre.namdong.thuathienhue.edu.vn

.Địa chỉ trang cá nhân quản trị hệ thống của trang web:

thcs-ttktre.namdong.thuathienhue.edu.vn/admin

- Danh sách user của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

      User                             Pass

 1. cvbinh                                 
 2. ttdung                 
 3. hvquy                 
 4. nttthanh              
 5. pxtue                 
 6. pthung               
 7. vtthuy               
 8. ndoi                  
 9. nthung                               
 10. ntngan              
 11. dxbay               
 12. dvphuong                          
 13. nkhuong          
 14. ldson              
 15. nbinh             
 16. lttlan             
 17. lnhien           
 18. ttnhanh                        
 19. tdkhuong     
 20. ttly             
 21. tnntrinh      
 22. hthiep        
 23. htcuong     
 24. tthhoa       
 25. ttqhuong                             
 26. lttsuong    
 27. ntnam      
 28. lnsau       
 29. mvtri       
 30. nqhuy     
 31. dtqhoa                     
 32. htdnhung
 33. ttrung     

1/ Đăng nhập, đổi mật khẩu cá nhân:

1.1  Đăng nhập:

 thcs-ttktre.namdong.thuathienhue.edu.vn/admin

 

 

1.2  Đổi mật khẩu cá nhân:

 Click vào biểu tượng: Huỳnh Văn Qúy

 

1.3  Đăng lịch báo giảng.

Chọn mục lịch báo giảng

 

 

Ví dụ: Giáo viên Huỳnh Văn Quy, tổ Văn – Sử – GDCG .

Ta clich vào tổ Văn – Sử – GDCG rồi click tiếp vào tên Huỳnh Văn Qúy.

-      Chọn mục thêm bài viết

 

  Lưu ý: Chúng ta thường nhầm lẫn giữa Tuần/NămTuần học ở đây:

Tuần/Năm: Là tuần thực tế của năm.

Tuần học:  Là tuần thực tế của tuần học của nhà trường.

-      Như chúng ta bắt đầu nhập năm học mới với tuần đầu tiên là tuần 1 trong lịch báo giảng là bắt đầu từ 19/8/2013 đến 25/8/2013.

-      Nhưng quan trọng là ta nhập lịch báo giảng vào web của trương vào thời điểm nào.

Ví dụ:  Ta muốn nhập tuần 1 thì Tuần/Năm phải là tuần 34 ứng với ngày 19/8/2013 đến 25/8/2013.

- Nhưng thời điểm ta nhập tuần 1 nằm trong khoản từ ngày 26/08/2013 đến ngày 01/09/2013 thì khoản thời gian đó thuột Tuần/Năm là tuần 35 nên nó sẽ mặc định Tuần/Năm là tuần 35.

- Như vậy Tuần 1 của chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 26/08/2013 đến ngày 01/09/2013 như thế là sai. Nó phải bắt đầu 19/8/2013 đến 25/8/2013.

 

SAI.

 Ta phải chỉnh lại Tuần/Năm là tuần 34 cho khớp với thời của tuần 1.